Thông tin chuyên gia

hiểu chúng tôi rõ hơn...

Tuấn MINNA

1. Chức vụ: Giám Đốc

2. Quê quán: Yên Dũng - Bắc Giang.

3. Sở trường: Lãnh đạo, Tổ chức, Quản lý, MC.

4. Kinh nghiệm:

 ・Tại Nhật: 5 năm ( 2 năm sống tại Tokyo và hơn 3 năm sống tại Osaka ).

 ・Lĩnh vực Bất động sản: Có hơn 3 năm kinh nghiệm.

 ・Lĩnh vực khác: Hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, quản lý tại Hà Nội. 

5. Thành thạo: Tiếng Nhật và tiếng Anh.

Những BDS của Tuấn MINNA

Chat với chúng tôi Hotline: 080-2436-6789 0