Thông tin chuyên gia

hiểu chúng tôi rõ hơn...

Thapa Chamu

1. Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh.

2. Quê quán: Baglung - Nepal.

3. Sở trường:  Ngôn ngữ, Tính kỷ luật.

4. Kinh nghiệm:

 ・Tại Nhật: 4 năm ( 2 năm sống tại Okinawa và hơn 2 năm sống tại Osaka ).

 ・Lĩnh vực Bất động sản: Có hơn 1 năm kinh nghiệm.

5. Thành thạo: Tiếng Nhật và tiếng Anh.

Những BDS của Thapa Chamu

Chat với chúng tôi Hotline: 080-2436-6789 0