Thông tin chuyên gia

hiểu chúng tôi rõ hơn...

Maxie Vongxaynha

1. Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức sự kiện.

2. Quê quán: Viêng Chăn - Lào.

3. Sở trường: Ngôn ngữ, Nhiếp ảnh, Tổ chức sự kiện.

4. Kinh nghiệm:

 ・Tại Nhật: 2 năm sống tại Osaka.

 ・Lĩnh vực Bất động sản: Có hơn 1 năm kinh nghiệm.

 ・Lĩnh vực khác:.................................................................

5. Thành thạo: Tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Nhật, tiếng Việt.

Những BDS của Maxie Vongxaynha

Chat với chúng tôi Hotline: 080-2436-6789 0